Přímý výběr

Obchodní zastoupení

Při výběru projektu se můžete bezplatně poradit s našimi odborníky v 34 pobočkách.

více

Projektová studie BD

Projektová studie bytového domu

Projektová studie je určená pro získání podrobnějších informací o konkrétním bytovém domě z naší nabídky. Zároveň může sloužit jako podklad pro dopracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.


Projektová studie BD obsahuje:


  • Identifikační údaje stavby a investora
  • Souhrnnou technickou zprávu
  • Výkresy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100, řez objektem v měřítku 1:100, pohledy v měřítku 1:100.

V souhrnné technické zprávě projektové studie BD je podrobnější popis architektonického a stavebně-technického řešení stavby, nároky na elektrickou energii, celková bilance potřeby užitkové pitné vody, množství odpadních vod a předpokládaná roční spotřeba plynu.


Ve výkresové časti je podrobněji rozpracované architektonické a dispoziční řešení samotného bytového domu s určením plošných údajů jednotlivých místností, výškových poměrů objektu a popisem barevného a materiálového ztvárnění objektu.


Projektová studie Vám pomůže při rozhodovaní a následném výběru nejvhodnějšího bytového domu.

Rodinné domy Euroline to je kvalita za nízku cenu
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017