Přímý výběr

Obchodní zastoupení

Při výběru projektu se můžete bezplatně poradit s našimi odborníky v 34 pobočkách.

více

Obsah katalogového projektu domu

 

TYPOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU EUROLINE

 

Projekt obsahuje:

  • realizační PROJEKT - 3 paré
  • PROJEKT pro stavební povolení - 3 paré
  • VÝKAZ VÝMĚR ZDARMA
  • REKAPITULACE ROZPOČTU ZDARMA
  • PODPORA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY ZDARMA
 
 
PROJEKT ARCHITEKTURY obsahuje:
 
Průvodní zprávu, Technickou zprávu, Požární zprávu, výkresy: Základy, půdorysy, řez, krov ( navrženo na 3.sněhovou oblast), pohledy, detaily, výpisy podlah, oken, dveří, cihel, střešní krytiny, aproximativní rozpočet.
 
 
PROJEKT STATIKY obsahuje:
 
Technickou zprávu, statický výpočet, výkresy skladby stropů, výkresy výztuže a tvaru stropních desek, věnců, překladů a schodišť a výkaz spotřeby materiálu.
 
 
PROJEKT TOPENÍ obsahuje:
 
Technickou zprávu, výpočet spotřeby energie na vytápění, výkresy rozvodů ústředního topení, schéma zapojení kotle, umístění, dimenze vytápěcích těles a výkaz materiálu. Projekt vytápění je udělaný alternativně – na plynový nebo elektrický zdroj (viz. objednávka).
 
 
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY obsahuje:
 
Technickou zprávu, výkresy vnitřního vodovodu, domovní kanalizace, domovního plynovodu a výkaz materiálu.
PROJEKT ELEKTROINSTALACE obsahuje:
 
Technickou zprávu, rozvody zásuvkové, světelné a motorické elektroinstalace, slaboproudé rozvody, schéma rozvaděče – alternativně na plynové nebo elektrické vytápění, bleskosvod a výkaz materiálu.
 
 
PROJEKT ŽUMPY:
 
V případě, že rodinný dům není možné napojit na veřejnou kanalizaci, můžete si objednat PROJEKT ŽUMPY.
 
 
PROJEKT GARÁŽE:
 
Také v případě, že rodinný dům neobsahuje vestavěnou nebo přistavěnou garáž, můžete si objednat PROJEKT SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ GARÁŽE nebo DVOJGARÁŽE.
 
 
Katalogový projekt pro velkou individualitu stavebních parcel a technických možností napojení na veřejné inženýrské sítě, neobsahuje osazení domu na pozemek a napojení na inženýrské sítě. Tento výkres Vám zabezpečí naši regionální obchodní zástupci nebo naši partneři. Rovněž můžete mít i vlastního projektanta.
 
 
ZMĚNY hotových projektů je ve vlastním zájmu potřebné s námi konzultovat, požadované změny projektu je ( po předchozí konzultaci) potřebné uvést při objednávání projektu. Změny projektů jsou přípustné jen s písemným souhlasem naší společnosti. Změny do projektů Vám zabezpečí naši regionální obchodní zástupci nebo naši partneři. Rovněž můžete mít i vlastního autorizovaného projektanta.
 
 

Všechny projekty dodáváme i jako ZRCADLOVÉ OBRAZY.


Ceny katalogových projektů rodinných domů jsou včetně DPH. Rozpočtové náklady při výstavbě na klíč i cenu stavebního materiálu uvádíme s DPH.
 
 
Rodinné domy Euroline to je kvalita za nízku cenu
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017