Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

FAQ

FAQ

Nejčastejší otázky

Nejčastejší otázky

Pokud jste nenašli odpověď na Vaše otázky, rádi Vám na ně odpovíme. Pošlete nám otázky do mailu nebo přes kontaktní formulář. Případně nám zavolejte na bezplatnou telefonickou linku: 800 700 063

Máte i mobilní verzi katalogu?

Přinášíme Vám zdarma mobilní aplikaci pro iOS (iPhone, iPad) i jako aplikaci pro Android zařízení. Stáhněte si katalog ještě dnes!

Jaké stavební materiály navrhujete v projektech RD?

OBVODOVÉ STĚNY –cihlový systém Heluz tl. 380mm,   Keratherm tl. 380mm,
                             • dřevěná konstrukce (3 domy třídy Relax)

STROPY – stropní systém Porotherm, Heluz
                             • monolitický železobetonový strop
                             • bez stropu (sádrokartonový podhled)

STŘEŠNÍ KRYTINA – Bramac, Tondach – šikmé střechy od 15°
                             • Ruukki (plechová krytina) – šikmé střechy od 8 do 15°
                             • střešní fólie – ploché střechy

STŘEŠNÍ OKNA – Velux

ZATEPLENÍ – každý dům je možné zateplit
                              •   extrudovaný polystyrén (AUSTROTHERM XPS-TOP 30SF ) tl.. 80 mm.

                               • kontaktní zateplovací systém Nobasil (minerální vlna) tl. 60-100mm
                              • termoomítka tl. 40mm

KOMÍNY – Schiedel

VYTÁPĚNÍ – teplovodní podlahové vytápění

                             • deskové radiátory

ZDROJ TEPLA – plynový kotel alt. elektrokotel
                             • plynový kotel alt. tepelné čerpadlo vzduch-voda 

Co je to Energetický certifikát?

Energetická certifikace je hodnocení energetické hospodárnosti budovy dle. vyhl. 148/2007 Sb. Od 1.1.2009 musí mít každá budova průkaz energetické náročnosti budov (ENB). Průkaz ENB se skládá z protokolu budovy a grafického znázornění energetické náročnosti. Transparentním způsobem tak ukáže celkové množství energie dodané do budovy za rok. Porovnáním s takzvanou referenční budovou je stanovena třída, ve které se budova pohybuje. Tříd je celkem 7 (A až G), přičemž A až C jsou vyhovující. Kategorie D až G jsou nevyhovující a vlastník obdrží spolu s průkazem soubor doporučujících opatření ke snížení energetické náročnosti. Průkaz ENB má platnost 10 let a mohou ho provádět proškolení a přezkoušení odborníci. Certifikace je povinná nejen u novostaveb, ale i při větších rekonstrukcích dokončených staveb, při prodeji či nájmu budov. Průkaz ENB dodaný k projektu EUROLINE je určen pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby.

Co je to Odolný dům?

Odolný dům je upravený katalogový projekt rodinného domu se silnějšími nosnými konstrukcemi odolnými vůči extrémům přírody (sníh, vítr, zemětřesení, oheň).

Co je to Nízkoenergetický dům (NED)?

Rodinný dům se považuje za nízkoenergetický dům, pokud nepřekročí hodnotu spotřeby energie na vytápění 50 kWh/m2.

Co je to Energeticky Pasivní dům (EPD)?

Pasivní rodinný dům je úsporná budova, která využívá ke svému vyhřátí především sluneční záření a zpětně získávané teplo, které uniká při větrání budovy. Teplo, které potřebuje na dosáhnutí požadované teploty v interiéru, se pohybuje při spotřebě energie na vytápění do 15 kWh/m2.

Co je to Energeticky úsporný dům?

Úsporné domy – jsou domy, které respektují současné standardní požadavky na energetickou náročnost budov.

Co dostanu v digitální formě?

Každý zákazník, který si objedná realizační projekt RP6 dostane digitální podporu - po přihlášení do klientské zóny si klient může po zadání klientského čísla stáhnout podklady: A. Legislativa, zákony, vyhlášky, vzorové smlouvy, vzorové tiskopisy, databáze dodavatelů materiálů a výrobků použitých v projektu rodinného domu, databáze stavebních úřadů.B. 1. Výkaz výměr (xls) 2. výkaz cihel 3. Výkaz střešní krytiny Bramac 4. Komín 5. Elektroinstalace 6. Ústřední vytápění 7. Zdravotechnika 8. Výkaz prefabrikátů 9. Výkaz krovu Výkaz krovu – alternativa s garáží 10.Výkaz oken a dveří – alternativa normál Výkaz oken a dveří – alternativa zrcadlo 11.Výkaz zámečnických výrobků 12.Klempířské výrobky 13.Půdorys rodinného domu v měřítku 1:200 (s vyvedením inženýrských sítí z RD)Všechny podklady slouží na vypracování konkrétní cenové nabídky.

Kdo mi vypracuje situační výkres s osazením domu a napojením na inženýrské sítě?

Situační výkres s osazením rodinného domu na pozemek a napojení na inženýrské sítě Vám vyhotoví Váš projektant s oprávněním projektovat, pokud ho máte k dispozici. V opačném případě se můžete obrátit na naše partnery - projektanty. V případě, že jste mimo Brno, můžete se obrátit přímo na naše obchodní zástupce, které máme po celé ČR. U našich obchodních zástupců si můžete objednat projektovou dokumentaci na rodinné domy a po dohodě s nimi jsou oprávněni Vám v projektu domu vykonat Vámi požadované změny. Také se zabývají i inženýringem, t.j. obstarají Vám záležitosti okolo vyřizování stavebního povolení.

Co by stála změna projektu v případě prodloužení domu o 1m a rozšíření o 0,5 m?

Prodloužení a rozšíření katalogového rodinného domu nedoporučujeme, vzhledem k tomu, že taková změna projektu si vyžaduje přeřešit statiku domu, navrhnout nový krov a je nutné zapojit na přeřešení projektu i jiné profese ( zdravotechnika, ústřední vytápění atd. ). Takovou změnou se značně navyšuje cena projektu někdy až na dvojnásobek, čímž se snižuje opodstatnění koupě katalogového projektu. Za méně náročnou změnu považujeme prodloužení domu ve směru hřebene, kde je nutné vyřešit uložení stropu. V každém případě od nás získáte autorské povolení na požadované změny v projektu, na jehož základě Vám je projektant zakreslí do projektu rodinného domu. Autorské povolení poskytujeme bezplatně. Cena vykonané změny v projektu závisí na dohodě s projektantem. Nejlepší postup při rozhodování vykonat změny v projektu je dohoda s projektantem, který Vám změny vykoná a až potom zakoupení samotné dokumentace. Změny v projektu Vám mohou zakreslit naši obchodní zástupci nebo partneři - projektanti. Drobné změny projektu jsou změny, kterými neměníte velikost a tvar domu a neměníte jeho umístění vzhledem na parcelu. Posun příčky, vynechání okna, změna funkce místnosti většinou není potřebné řešit projekčně, stačí k žádosti o kolaudaci přiložit žádost o povolení změn po dobu výstavby.

Co je zahrnuté v ceně rodinného domu?

Vybavení s možností nastěhování se a zahájení provozu. Cena neobsahuje zařízení kuchyně, nábytek, krb, vnější přípojky, vnější sadové úpravy a přistavěné a samostatně stojící garáže. Cena je uvedená s DPH. Tuto cenu je třeba brát jako základní cenu, za kterou se rodinný dům dá zrealizovat dodavatelským způsobem na klíč, protože vychází z rozpočtových nákladů stavby, kde jsou jednotkové ceny uvedené jako průměrné pro celou ČR. Skutečnou cenu na klíč konkrétního domu získáte přímo od realizačních firem vypracováním cenových nabídek od více dodavatelů. V katalogu a v sekci Partneři - stavební firmy Vám nabízíme několik stavebních firem v ČR, na které se můžete obrátit s realizací domu. Cenové nabídky Vám mohou vypracovat na základě námi dodávaného výkazu výměr, kde jsou uvedena množství materiálů a prací bez jednotkových cen. Cenové nabídky můžete porovnat s našimi předpokládanými cenami.

Proč projekt
od nás?

1
Jednička
na trhu
26
Let zkušeností
29
Oceněných projektů
1146
Domů
v nabídce
34000
Realizovaných projektů