Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Obsah katalogového projektu

Obsah katalogového projektu

Projekt rodinného domu Euroline

Projekt rodinného domu Euroline

Katalogový projekt pro velkou individualitu stavebních parcel a technických možností napojení na veřejné inženýrské sítě, neobsahuje osazení domu na pozemek a napojení na inženýrské sítě. Tento výkres Vám zabezpečí naši regionální obchodní zástupci nebo naši partneři. Rovněž můžete mít i vlastního projektanta.

ZMĚNY hotových projektů je ve vlastním zájmu potřebné s námi konzultovat, požadované změny projektu je ( po předchozí konzultaci) potřebné uvést při objednávání projektu. Změny projektů jsou přípustné jen s písemným souhlasem naší společnosti. Změny do projektů Vám zabezpečí naši regionální obchodní zástupci nebo naši partneři. Rovněž můžete mít i vlastního autorizovaného projektanta.

Všechny projekty dodáváme i jako ZRCADLOVÉ OBRAZY.

Ceny katalogových projektů rodinných domů jsou včetně DPH. Rozpočtové náklady při výstavbě na klíč i cenu stavebního materiálu uvádíme s DPH.

Projekt architektury obsahuje

Průvodní zprávu, Technickou zprávu, Požární zprávu, výkresy: Základy, půdorysy, řez, krov ( navrženo na 3.sněhovou oblast), pohledy, detaily, výpisy podlah, oken, dveří, cihel, střešní krytiny, aproximativní rozpočet.

Projekt statiky obshauje:

Technickou zprávu, statický výpočet, výkresy skladby stropů, výkresy výztuže a tvaru stropních desek, věnců, překladů a schodišť a výkaz spotřeby materiálu.

Projekt topení obsahuje:

Technickou zprávu, výpočet spotřeby energie na vytápění, výkresy rozvodů ústředního topení, schéma zapojení kotle, umístění, dimenze vytápěcích těles a výkaz materiálu. Projekt vytápění je udělaný alternativně – na plynový nebo elektrický zdroj (viz. objednávka).

Projekt zdravotechniky obsahuje:

Technickou zprávu, výkresy vnitřního vodovodu, domovní kanalizace, domovního plynovodu a výkaz materiálu.

Projekt elektroinstalace obsahuje:

Technickou zprávu, rozvody zásuvkové, světelné a motorické elektroinstalace, slaboproudé rozvody, schéma rozvaděče – alternativně na plynové nebo elektrické vytápění, bleskosvod a výkaz materiálu.

Projekt žumpy obsahuje:

V případě, že rodinný dům není možné napojit na veřejnou kanalizaci, můžete si objednat PROJEKT ŽUMPY.

Projekt garáže:

Také v případě, že rodinný dům neobsahuje vestavěnou nebo přistavěnou garáž, můžete si objednat PROJEKT SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ GARÁŽE nebo DVOJGARÁŽE.

Typový projekt rodinného domu Euroline

  • realizační PROJEKT - 3 paré
  • PROJEKT pro stavební povolení - 3 paré
  • VÝKAZ VÝMĚR ZDARMA
  • REKAPITULACE ROZPOČTU ZDARMA
  • PODPORA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY ZDARMA

Proč projekt
od nás?

1
Jednička
na trhu
26
Let zkušeností
29
Oceněných projektů
1146
Domů
v nabídce
34000
Realizovaných projektů