Odolné domy

Odolné domy

Odolné domy Euroline


Odolné domy Euroline

Varianta projektu katalogového rodinného domu se zesílenými nosnými konstrukcemi odolnými vůči extrémům přírody (sníh, vítr, zemětřesení, oheň) s možností kombinace s jinými typy projektů domů.

EurolineStandardní dům Odolní dům
VšeobecneZ hlediska statiky všetky požadavky platných norem a platné legislativyje schopen odolávat zvýšenému zatížení nad hodnoty požadované normami
Sníh
 • navržený pro III. sněhovou oblast (EC1)
 • odolá 30 cm tloušťce mokrého sněhu nasáknutého vodou (1,50kN/m2) což je průměrné zatížení pro území SR i ČR
 • navržený pro V. sněhovou oblast
 • odolá 50 cm tloušťce mokrého sněhu nasáknutého vodou (2,50 kN/m2)
Vítrodoláva zatížení větrem na pruměrnou základní rychlost větru na našem území 95 km/h, resp. 26m/s (dle EC1) (vodorovné zatížení stavby je 1,63 kN/m2)bude schopen bez problému odolávat zvýšení zatížení větrem až do 140 km/h resp. 39m/s (dle EC1), co je maximální základní větru na našem území  (vodorovné zatížení stavby je 2,44 kN/m2)
Zemětřesení
 • vetšina našeho území patří do 6° ( 12 stupňové stupnice  MSK-64) s navrhovaným seismickým zrychlením 0,78 m /s2 (dle EC8) kde není povinné ověřovať návrh jednoduchých zděných staveb na bezpečnosť proti zemětřesení
 • vysvětlení: 6° až 7° 12 stupňové stupnice MSK 64 odpovída 5° Richterovy stupnice 
 • bude odolávat zemétřesení na 7°( z 12 stupňové stupnice MSK - 64) proto jsou navrženy konstrukční opatření, což je zosílení stavby svyslími monolitickými sloupy zakomponovanými do obvodového zdiva a doplnění vodorovných tahových prvků, pokud je objekt bez stropu
Oheň
 • rodinný dům z hlediska požární ochrany je dle počtu podlaží a materiálu zařazen do I-III. stupně požární bezpečnosti, kde nosné, nenosné konstrukce a stropy musí odolývat ohni po dobu 30 min. a více
 • zděné nosné a nenosné stěny mají požární odolnost od 30 min. 
 • dřevěný krov je zařazen do hořlavého konstrukčního systému 
 • sádrokartónový pohled odoláva ohni 15 min. 
dle přání zákazníka a dle rozměrů RD, počtu podlaží a použitých materiálů zle navrhnout:
 • betónové sloupy s požární odolností až 120 min. 
 • dřevěný krov s protipožárním nátěrem zařazený do nesnadno hořlavého systému
 • protipožární sádrokartonový podhled odolávající ohni 45-60 min.
 • podlahy zateplené minerálne-čedičovou vlnou - nehořlavé

Proč projekt
od nás?

1
Jednička
na trhu
23
Let zkušeností
28
Oceněných projektů
1092
Domů
v nabídce
32000
Realizovaných projektů