Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Rozpočet a výkaz výměr

Rozpočet a výkaz výměr

Rozpočet a výkaz výměr

              Rozpočet a výkaz výměr

Při výběrovém řízení na výstavbu rodinného domu stavební firmou je nutné vycházet z kompletní projektové dokumentace, individuálních požadavků investora, konkrétního místa výstavby a skutečného osazení stavby do terénu.Výkaz výměr je zpracovaný na část architektury a statiky. Podrobné výkazy materiálů profesí jsou v projektu za technickými zprávami jednotlivých profesí.  

Výkaz výměr dodáváme ZDARMA také ještě před zakoupením projektu (maximálně na 2 rodinné domy v digitální podobě v dokumentu Excel).

Rekapitulace rozpočtu

V případě, že stavbu nebudete financovat výhradně z vlastních prostředků a použijete úvěr ze SFRB nebo hypotéku z banky, budete potřebovat rekapitulaci rozpočtu vypracovanou kvalifikovanou osobou. Rekapitulace rozpočtu je zpracovaná na typový projekt ve 3 vyhotoveních (dodáváme) v ceně 1 570,- Kč s DPH jen s projektem domu. Pokud si objednáte výkaz výměr a rekapitulaci rozpočtu dohromady, zvýhodněná cena je 2 040,- Kč s DPH. Při objednávce projektu dostanete výkaz výměr a rekapitulaci rozpočtu ZDARMA.

Výkaz výměr

V případě, že plánujete výstavbu rodinného domu uskutečnit dodavatelsky nebo částečně dodavatelsky, doporučujeme Vám objednat výkaz výměr, který přesně odpovídá skladbě položkového rozpočtu a slouží k rychlému výběrovému řízení, kde má více stavebních firem stejné podklady na vypracování orientační nabídky, což zabezpečuje jejich rychlé porovnání. Výkaz výměr dodáváme ve 3 vyhotoveních v ceně 720,- Kč s DPH jen s projektem. Při objednávce projektu dostanete výkaz výměr a položkový rozpočet ZDARMA.Proč projekt
od nás?

1
Prvotřídní
kvalita
29
Let zkušeností
29
Oceněných projektů
1220
Domů
v nabídce
35000
Realizovaných projektů